Handelspark, Charlottenberg

Projektet omfattar nyproduktion av kommersiella lokaler 1800 m² sandwichelement till hög sockel

BeställareByggbolaget i Värmland AB
ByggherreConceptor AS
ArkitektLink Arkitektur
ByggprojekteringCadden AB, Karlstad