Kryddkrassen, Örebro

6 våningshus med 92 studentlägenheter i helprefab

Ett 6 våningshus med spårat fasad i helprefab-betong med bjälklag med HDF. Huset monterades upp med en våning i veckan och taket kunde täckas in under den sjätte monteringsveckan.

BeställareByggbolaget i Karlstad
ByggherrePrepart
ArkitektWhite
BTA3350 m2
Levererad kvantitet3540
Leveransstart20140112
Inflyttningsklart20140830