Kvarteret Kameleonten, Kristinehamn

Byggnad för "Särskilt boende"

2300 m2 massiva innerväggar samt 100 m2 balkongplattor

BeställareNCC Construction i Sverige AB
ByggherreKristinehamns Kommun
ArkitektSkanark AB, Karlstad