Börje Jönssons Åkeri, Karlstad

Lastbilsterminal / omlastning och lagerlokal

Hall uppdelad i tre sektioner för omlastning, terminal och lager. C.a 1.500 m² sandwichelement samt massiva innerväggar i betong. Liggande fasadelement monterade mot stålstomme.

Beställare NCC Construction Sverige AB
Byggherre Börje Jönssons Åkeri AB
Arkitekt JKAB Arkitekter