Bryggudden 3, Karlstad

Flerfamiljshus med 167 lägenheter

Beställare Byggbolaget i Karlstad
Byggherre SPG Bostad Karlstad
Arkitekt Tengboms
Levererad kvantitet 15000
Leveransstart Dec 2013
Inflyttningsklart April - september 2015