Bryggudden, Karlstad

Flerbostadshus i 21 våningar.

Projektet omfattar nyproduktion av offentliga lokaler samt 62 lägenheter som säljs  som bostadsrätter. Byggnadens stomme består av prefabricerade betongelement. Utvändigt bärande fasadväggar av betong och isolering som bekläds på plats med fasadtegel. Invändigt bärande väggar av massiv betong.
Till bjälklag används plattbärlag.  Speciell vikt har lagts på att utforma en välisolerad byggnad.

Se fler projekt