Handelspark, Charlottenberg

Projektet omfattar nyproduktion av kommersiella lokaler 1800 m² sandwichelement till hög sockel

Beställare Byggbolaget i Värmland AB
Byggherre Conceptor AS
Arkitekt Link Arkitektur
Byggprojektering Cadden AB, Karlstad