Handelspark, Charlottenberg

Projektet omfattar nyproduktion av kommersiella lokaler 1800 m² sandwichelement till hög sockel