Karlsson, Strängnäs

Försäljningshall -07. Pelare och balk