Kooperatören Norrstrand, Karlstad

Flerfamiljshus 60 lägenheter

Beställare Elms Bygg
Byggherre Karlstads Hus
Levererad kvantitet 4550
Leveransstart Maj 2014
Inflyttningsklart Aug 2015