Kryddkrassen, Örebro

6 våningshus med 92 studentlägenheter i helprefab

Ett 6 våningshus med spårat fasad i helprefab-betong med bjälklag med HDF. Huset monterades upp med en våning i veckan och taket kunde täckas in under den sjätte monteringsveckan.

Beställare Byggbolaget i Karlstad
Byggherre Prepart
Arkitekt White
BTA 3350 m2
Levererad kvantitet 3540
Leveransstart 20140112
Inflyttningsklart 20140830