Kryddkrassen, Örebro

6 våningshus med 92 studentlägenheter i helprefab.

Ett 6 våningshus med spårat fasad i helprefab-betong med bjälklag med HDF. Huset monterades upp med en våning i veckan och taket kunde täckas in under den sjätte monteringsveckan.

Se fler projekt