Kvarteret Kameleonten, Kristinehamn

Byggnad för "Särskilt boende"

2300 m2 massiva innerväggar samt 100 m2 balkongplattor

Beställare NCC Construction i Sverige AB
Byggherre Kristinehamns Kommun
Arkitekt Skanark AB, Karlstad