Kvarteret Stjärnan, Skara

Kontorsbyggnad /Tandläkarpraktik /Verkstadslokal.

Stommen består av prefabricerade ytterväggar i sandwichkonstruktion. Innerväggar till trapphus och hisschakt består av massiv betong. En bärande linje med samverkansbalkar och betongpelare som bär upp bjälklaget som är av typ Hd/f. Betongtrappor med ytbeläggning av Terrazzo. Balkongplatta i betong.

Se fler projekt