Piedestalen, Hässelby Strand

20 vånings bostadshus med butiker i markplan.
Nybetong har förtroendet att leverera yttervägg och balkonger till ConForm i Hässelby strand. V 11 2014 börjar vi att leverera plan 3 där de första målade ytterväggarna med monterade fönster inkl bleck till 20 våningshuset monteras. Vi har även tillverkat pelare och balk plan 1 samt 2 i leveransen som kommer att pågå till november 2015.