Rusta centrallager, Norrköping

Utbyggnad av Rustas centrallager i Norrköping, ca 40 000 m2.

Nybetong levererar pelare, balk och sockel till utbyggnaden av Rustas centrallager i Norrköping, ca 40 000 m2