Sjögången, Karlstad

Flerbostadshus kvarteret Sjögången

Projektet omfattar nyproduktion av 127 lägenheter fördelade på fem huskroppar. Husens stommar består av prefabricerade betongelement. Utvändigt bärande fasadväggar av betong och cellplast, vilka putsas på plats alternativt beklädes med fasadtegel. Invändigt bärande väggar av massiv betong.

Till bjälklag används plattbärlag. Balkonger med tillhörande pelare monteras utefter fasad på ett sätt som minimerar köldläckage.Speciell vikt har lagts på att utforma extremt välisolerade byggnader.

Se fler projekt