Veterinären, Arvika

Flerfamiljshus med hyresrätt

Beställare Arvika Fastighets AB
Byggherre Skanska
Arkitekt Tengboms arkitektbyrå
Levererad kvantitet ca 5000 kvm vägg och balkongplattor
Leveransstart December 2014
Inflyttningsklart Hösten 2015