Uppdelning av bolag

Nybetonggruppen får en ny organisation fr o m den 1 november 2018.

Vi genomför då en tydlig uppdelning mellan fastighetsbolaget Hynneberg Fastigheter AB och Nybetong i Kumla AB, vilket medför ett marknadsmässigt gränssnitt mellan bolagen.

 ”Då rollerna blir klara hoppas vi att denna tydliga uppdelning tar oss in i framtiden med en mer fokuserad utveckling av de båda bolagen” säger Göran Eriksson, VD, Nybetong.