Kontakt

Nybetong i Kumla AB
Hynneberg
692 92 KUMLA

 

Peder Wilhelmsson

VD

070-811 33 50

Thomas Bergman

Marknads- och Projektchef

070-227 37 17

Johan Fall

Kalkyl/Projektledare

070-824 00 40

Mattias Reinhard

Projektledare

070-695 94 47

Mikael Fiedler

Ekonomichef

072-363 79 10

Ingela Andersson

Personal- och löneansvarig

070-627 67 07

Jonas Beckman

Produktionschef

070-362 87 49

Leif Eriksson

Produktionsplanering

076-785 01 23

David Palm

Produktionsstöd

070-968 36 09

Fredrik Johansson

Inköp och materialflöde

070-536 64 78

Jenny Gäverth

Fastighet

070-603 64 42

David Hegardt

Fastighet

070-889 94 47

Dennis Beckman

Ägare

070-660 78 55

Yngve Hegardt

Ägare

070-551 10 47