Kontakt

Nybetong i Kumla AB
Hynneberg
692 92 KUMLA

Telefon: 019-57 21 58

Peder Wilhelmsson

VD

070-811 33 50

Thomas Bergman

Marknads- och Projektchef

070-227 37 17

Dennis Beckman

Utveckling

070-660 78 55

Yngve Hegardt

Säljare

019-57 21 58

070-551 10 47

Ingela Andersson

Ekonomi

019-57 21 50

Jonas Beckman

Produktionschef

070-362 87 49

Mattias Reinhard

Kalkyl/Projektledare

070-695 94 47

Leif Eriksson

Produktionsplanering

076-785 01 23

Jenny Gäverth

Administration

019-57 21 50

Fredrik Johansson

Inköp och materialflöde

019-57 28 41

070-536 64 78

David Hegardt

Fastighet

070-889 94 47