Kontakt

Kumla

Hynneberg
692 92 KUMLA

Telefon: 019-57 21 58
Fax: 019-57 28 55

Visa karta

Karlstad

Välsviksleden 206
656 39 KARLSTAD

Telefon: 070-864 75 25
Fax: 019-57 28 55

Visa karta

Göran Eriksson

VD

070-525 91 10

Yngve Hegardt

Säljare

019-57 21 58

070-551 10 47

Mikael Andersell

Ekonomi- och Produktionschef

070-712 30 65

Dennis Beckman

Utveckling

070-660 78 55

Leif Eriksson

Produktionsledare Kumla

076-785 01 23

Thomas Bergman

Marknads- och Projektchef

070-227 37 17

Raymond Thorén

Produktionsledare Karlstad

070-864 75 25

Mattias Reinhard

Kalkyl/Projektledare

070-695 94 47

Fredrik Johansson

Produktion

019-57 28 41

070-536 64 78

David Hegardt

Inköp/Fastighet

070-889 94 47

Jonas Beckman

Projektledare/Koordinator

070-362 87 49