Välj en byggnad i betong eftersom den

 • är tåligt och har lång livslängd. Står sig i generationer och kräver minimalt med underhåll.
 •  förblir tät, vilket medför låg energianvändning och därmed låga driftskostnader.
 • tål både fukt och frost, samtidigt som betongen varken kan brinna eller mögla.
 • ger ett jämnt och skönt inomhusklimat. Svalt på sommaren och varmt på vintern.
 • har bra isoleringsegenskaper som skapar tysta inomhusmiljöer.
 • ger ett bra skydd mot buller och andra störande ljud i omgivningen.
 • är vacker och passar in i de flesta miljöer.
 • kan byggas efter specifika önskemål om form, färg, mönster och ytstruktur.
 •  passar lika bra i stadskärna som på landet.
 • är klimatsmart och har en naturlig förmåga att återuppta koldioxid.
 • är bra för miljön och bidrar till ett hållbart samhälle.

Välj prefab eftersom det

 • ger många byggprojekt den bästa totalekonomin.
 • är bra för miljön.
 • ger en snabb, rationell och effektiv byggprocess.
 • bidrar till snabbare inflyttning och tidigare intäkter för byggherren.
 • gör uppförandet av stommen mindre beroende av väder och årstid.
 • minskar oron över vinterhalvårets låga gjuttemperaturer.
 • kan minska behovet av personal.
 • kan minska materialåtgång och bidra till minimering av fel.
 • ger ökad flexibilitet gällande form, funktion och utseende.
 • kan förbättra ordning och reda på byggarbetsplatsen.

Välj Nybetong eftersom vi

 • är experter på prefabricerad betong, har gedigen erfarenhet och är en av branschens främsta aktörer.
 • projekterar, konstruerar, tillverkar och levererar prefabricerade betongelement av högsta kvalitet.
 • erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare.
 • lyssnar på våra kunder, värdesätter personliga relationer och har fokus på kvalitét och service.
 • alltid strävar efter att effektivisera våra kunders byggprocess och jobbar aktivt med ständiga förbättringar.
 • gärna kommer  in tidigt i projekteringen så att vi kan tillföra både ekonomiska och tekniska mervärden.
 • levererar efter en strikt avropsplan och våra betongelement anländer till byggarbetsplatsen ”just in time”.
 • gärna erbjuder helhetslösningar, hela vägen från kundernas första idéer till färdiga byggprojekt.
 • även kan vara en del i ett större sammanhang och då endast leverera vissa utvalda betongelement.
 • är en professionell samarbetspartner och vill vara en given leverantör för olika byggprojekt.

Tänkvärt
De flesta byggen vinner fördelar med att använda prefabricerad betong. Montering av färdiga betongelement ger normalt en halverad byggtid av stommen, i jämförelse med platsgjutning. Prefabricerad betong ger bättre kontroll, lättare hantering och bättre totalekonomi i ett byggprojekt.

Investeringskostnaden för ett prefabbetongbygge är ofta något högre än vid ett bygge med andra material men över tid har investeringen i en betongbyggnad oftast lönat sig tack vare lägre energianvändning, minskade driftskostnader och minimalt underhåll.

Vår projektcykel

Förprojektering > Projektering > Produktion > Logistik > Montage > Uppföljning

Förprojektering
Vi sitter ner med våra kunder och skapar ett projekt av deras idé. Under förprojekteringen diskuteras byggnadens funktioner, egenskaper, utseende och mest effektiva produktionslösningar.

Projektering
Här tar vi fram ritningar och detaljerade beskrivningar på produktval och tillvägagångssätt mm. Med vår erfarenhet från många lyckade byggen utgår vi gärna från vedertagna lösningar som vi sedan kan specialanpassa efter specifika krav och önskemål.

Produktion
Våra prefabprodukter gjuts inomhus, helt utan påverkan av väder och vind. Många av de moment som tar tid vid platsgjutning (t.ex. ingjutning av elinstallationer och avlopp) utförs i vår fabrik.

Logistik
En av de viktigaste nycklarna i ett framgångsrikt projekt är att logistiken fungerar helt enligt plan. Vi levererar ”just in time” på förutbestämda tider eftersom vi vet om allvaret i ett optimalt flöde ute på byggarbetsplatsen

Montage
En av fördelarna med prefabbetong blir extra tydlig då det är dags för montage. Det går väldigt snabbt eftersom alla montörer och kranförare är proffs och specialiserade på montage av betongelement.

Uppföljning
Vi strävar alltid efter ständiga förbättring. Under våra uppföljningsmöten sammanfattar vi projektet och går igenom det som varit bra och om det finns saker som kan förbättras inför kommande samarbeten.