Produkter

Vi är en av landets större leverantörer av prefabricerade betongprodukter. I vårt produktutbud finns väggar, pelare och balk, balkonger samt hissgropar i prefabbetong. Våra olika lösningar används till flerfamiljshus, industrier, kontor, hotell, hallbyggnader och offentliga byggnader. Samtliga produkter gjuts inomhus, utan påverkan av väder och vind. Sedan starten 2004 har vi levererat högkvalitativa produkter till större och mindre kunder.

Väggar

Sandwich väggelement
Isolerad yttervägg med en bärande innerskiva av betong och en betongytterskiva med önskat mönster. Väggen är anpassad med el- och håltagningar enligt specificerade önskemål. Våra sandwishväggar levereras med motgjutskant för fönster och vattenskyddad horisontal anslutning i varje våningsplan. En sandwishvägg kan även levereras som ett beklädnadselement, t.ex. i form av en icke bärande sockel.

Halvsandwich väggelement
Isolerad yttervägg med en bärande innerskiva av betong. Väggen är anpassad med el- och håltagningar enligt specificerade önskemål. Beställaren bekläder sedan väggen med puts, tegel, trä eller annat ytskikt.

Massiva väggelement
Bärande innervägg som är anpassad med el- och håltagningar enligt specificerade önskemål.

Pelare & balk

Vi erbjuder ett brett sortiment av förspända och slakarmerade produkter.

  • Hel- och halvsoffa
  • I-balk
  • SIBf (sadelbalk)
  • Rakbalk
  • Pelare med eller utan konsoler för travers eller liknande.

Balkonger & D-plattor

Vi levererar även balkonger och D-plattor till våra bostadsprojekt.

Hissgropar

 


Kvalitet

Våra produkter är certifierade enligt Vattenfall Services Nordic AB:s (VUC) certifieringsregler.

CE-märkning 1505CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkardeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkesinformation som skall åtfölja produkten.

Läs mer om vad certifieringen innebär på Vattenfalls hemsida och svenskbetong.se

Miljö

Nybetong produkter är klassificerade i SundaHus med bedömningsklass A vilket är den högsta miljöklassen.

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Läs mer på sundahus.se och i dokumentet Betongvaror framställda på fabrik

Företaget arbetar med långsiktigt miljötänkande där miljöaspekterna väger tungt i varje fas av tillverkningen och vid inköp av material. Det avfall som uppstår vid tillverkningen, såsom trä, plast och metall, återvinns givetvis.