Om oss

Ybetong startades 1989 som en del av Ytong. Redan från start fokuserade Ybetong sin verksamhet på tillverkning av pelare och balkar medan Ytong hade lättbetong som sin stora produkt. Tillsammans kunde dessa två verksamheter erbjuda kompletta leveranser till olika hallar för industri och handel.

I början av 2004 förvärvade Yngve Hegardt (och hans dåvarande kompanjon) verksamheten från Yxhultsbolaget. År 2008 kom Dennis Beckman in som hälftenägare och sedan dess har de Yngve och Dennis tillsammans utvecklat Nybetong till en av landets större leverantörer av förspända och slakarmerade, prefabricerade betongprodukter.

Både Hegardt och Beckman har lång erfarenhet av tillverkning av prefabricerade betongelement och har jobbat i branschen sedan 1970-talet. Företaget har idag ca 60 anställda och under 2017 tillverkade och levererade vi mer än 6 000 element till nöjda kunder, vilket resulterade i en omsättning på 160 Mkr.

Våra kunder uppskattar vårt arbetssätt där vi genom att tidigt vara delaktiga i byggprocessen, kan kostnadseffektivisera projekt med prefabricerade element. Genom detta arbetssätt lägger vi grunden för en hållbar tidplan med bra slutresultat.

Vi har en hög ambition och ser oss som en leverantör med stort kunnande, hög leveranssäkerhet och riktigt bra kvalitet. Vi ska vara en samarbetspartner med korta och enkla beslutsvägar, högt engagemang och bra service.

Vår verksamhet bedrivs effektivt i harmoni med miljön och vårt mål är att ha engagerade och stolta medarbetare i bra arbetsmiljö. Vi på Nybetongs ska fortsätta vår utveckling tillsammans med våra kunder. Vi ska erbjuda innovativa lösningar och fortsätta serva våra kunder med produkter av hög kvalité som levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och till ett konkurrenskraftigt pris.

Våra kunder är byggentreprenörer som bygger bostäder och industrilokaler i mellersta Sverige.

Medarbetare, hälsa, arbetsmiljö och säkerhet

Nybetong har nollvisionen att: ”Ingen ska skadas eller bli sjuk av att arbeta på Nybetong”. Denna vision tar sig uttryck i en kontinuerlig uppföljning av tillbud och olyckor i syfte att förebygga upprepning. Vi har samarbete med företagshälsovården som genomför olika förebyggande åtgärder och rehabilitering i samverkan med företaget och den enskilde.

Personalpolicy

Nybetong driver en aktiv personalpolitik vars syfte är att skapa kunniga och engagerade medarbetare som trivs och bidrar till företagets utveckling.  Medarbetarens egna initiativ och insatser är av stor betydelse för att personalpolitiken skall bli framgångsrik och leda till en positiv utveckling för alla på företaget.

Jobba hos oss

På Nybetong är vi alltid intresserade av duktiga medarbetare och vår filosofi är att olikheter skapar styrkan i en arbetsgrupp, därför ser vi gärna sökande i alla åldersgrupper, från olika kulturer och både män och kvinnor.

Vi rekryterar utifrån ett lagtänkande där gruppens sammansättning är viktigast. Vi vill ha ett lag som består av medarbetare med olika yrkesinriktning, erfarenhet, ålder och personlighet. Hos oss finns följande yrkesgrupper:

Snickare
Du har snickarutbildning eller motsvarande erfarenhet, vi ser gärna att du har kunskaper i ritningsläsning. Din inriktning är att utifrån ritning bygga formarna som används för gjutning och att i övrigt delta i arbetet i fabriken.

Betongarbetare
Du har gärna erfarenhet och kunskaper i betongarbete eller lämplig utbildning, kunskaper i ritningsläsning är meriterande. Din inriktning är att utifrån ritning bygga ihop formar med armering, isolering mm. och gjuta element samt att i övrigt delta i arbetet i fabriken.

Armerare
Du har svetsvana eller lämplig utbildning, vi ser gärna att du har kunskaper i ritningsläsning. Din inriktning är att utifrån ritning bygga armeringen som används för gjutning och att i övrigt delta i arbetet i fabriken.

Du är välkommen med frågor och intresseanmälan till
Jonas Beckman på mail jonas@nybetong.se eller telefon 070-362 87 49

Kvalitet

Våra produkter är certifierade enligt Vattenfall Services Nordic AB:s (VUC) certifieringsregler.

CE-märkning 1505CE-märket är EUs märke för bestyrkande att vissa grundläggande egenskapskrav är deklarerade. Deklarationen sker dels genom en tillverkardeklaration som skall kunna uppvisas för myndigheterna när den efterfrågas, dels genom en CE-märkesinformation som skall åtfölja produkten.

Läs mer om vad certifieringen innebär på Vattenfalls hemsida och svenskbetong.se

Miljö

Nybetong produkter är klassificerade i SundaHus med bedömningsklass A vilket är den högsta miljöklassen.

SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval och att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Läs mer på sundahus.se och i dokumentet Betongvaror framställda på fabrik

Företaget arbetar med långsiktigt miljötänkande där miljöaspekterna väger tungt i varje fas av tillverkningen och vid inköp av material. Det avfall som uppstår vid tillverkningen, såsom trä, plast och metall, återvinns givetvis.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön har hög prioritet och det pågår ett ständigt förbättringsarbete. Här är delaktighet och engagemang från alla på företaget en drivande kraft. Vår nollvision mot olyckor och incidenter är en viktig del av detta arbete.

Sponsring och välgörenhet

Nybetong strävar alltid efter att vara en positiv kraft i vårt närområde och kopplat till våra medarbetare. Det tar sig bl. a. uttryck i att vi gärna samarbetar med lokala idrotts- och kulturarrangemang där vi kan exponera vårt varumärke i ett positivt sammanhang. Alla förfrågningar om samarbeten ställs till Thomas Bergman på thomas@nybetong.se

Samarbetspartners

Vi samarbetar med flera företag i byggnadsämnesindustrin med syfte att skapa en helhetslösning för våra kunder.
Företagen nedan är några exempel på våra samarbetspartners. Det finns många fler!

  • Orren Entreprenad – Skräddarsydda lokaler för industri och handel
  • Trappor – Norbergstrappan (Benders)
  • Bjälklag – Thomas Betong, Contiga

Organisation

Styrelsen utgörs av Yngve Hegardt, ordförande, Dennis Beckman och Thage Arvidsson.
Peder Wilhelmsson är VD.

> > Klicka här om du söker någon särskild medarbetare > >


> > Om ”Cookies” på vår hemsida – läs mer > >