Adolfsberg Centrum

Projektet ”Adolfsberg Centrum” drog igång under sensommaren 2021 och inflyttning påbörjades i april 2023.

Projektet innehöll 4 huskroppar med totalt 73 lägenheter och 2 verksamhetslokaler. Husen är sammanlänkade med loftgångar och det erbjuds allt från 1,5:or till 4 rok.

Detta var ett speciellt projekt eftersom de nya husen är dockade emot befintliga ICA Parkhallen som hade sin verksamhet öppen under hela byggtiden.

Husen stommar består av prefabricerade element och fasaden består av skärmtegel och träpanel.

I detta projekt levererade vi innerväggar, ytterväggar, pelare, balkar, loftgångar, RD-plattor & balkonger.

Projekt Adolfsberg Centrum, Örebro
Segment Bostäder
Byggherre In Frigora AB
Arkitekt Aart Architects Sverige AB
Nybetongs beställare Tida Byggpartner AB
Nybetongs leverans Innerväggar, ytterväggar, pelare, balkar, loftgångar, RD-plattor & balkonger.
Se fler projekt