Bryggudden 1, Karlstad

Höghus med 21 våningar och rymmer 62 st lägenheter.

Huset fick 2013 Karlstads Byggnadspris med följande motivering:
”Bryggudden, med sin placering och utmanande uttryck, tar med skärpa och spänst plats i staden. Byggnaden är en viktig symbol för den omvandling som pågår i Tyggårdsviken och bidrar till att socialt och stadsbildsmässigt stärka den nya stadsdelen som växer fram”.

Projekt Bryggudden 1, Karlstad
Segment Flerbostadshus
Byggherre Uddprojekten AB, Löfbergs Lila Fastigheter AB
Arkitekt Bergfjord & Ivarsson Arkitekter AB
Nybetongs beställare Consto AB
Se fler projekt