Rusta Centrallager, Norrköping

Nybetong levererade sin enskilt största order till Rustas nya centrallager i Norrköping. Leveransen bestod av 230 st betongsocklar till hela projektet och 550 st balkar samt 320 st pelare i betong till det 13 meter höga låglagret på 56 000 m2.