Besök av PEAB Örebro

I dag hade vi nöjet att ha besök av representanter för PEAB Örebro.

Under ledning av Nybetongs Thomas Bergman åkte gruppen till Karlstad för en guidad rundvandring på projektet Bryggudden, dit vi levererat prefabricerad betongstomme.

Vi skickar ett stort tack till vår kund/partner Consto AB som tog emot sällskapet och visade hur Nybetongs element används i praktiken.

PEAB Örebro kommer nu använda våra produkter i några av sina kommande projekt i Örebro.

Från vänster: Robert Jansson, Carina Karlsson, Tommy Cezar, Fredrik Källman och Thomas Bergman.