Vi stödjer Missing People Sweden

Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper anhöriga och polis att publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer.

Varje år polisanmäls närmare 26.000 personer som förvunna i Sverige. Vi på Nybetong är självklart med och stöttar Missing People så att de kan hitta fler försvunna personer, återförena familjer och rädda liv.

Läs gärna mer på Missing People Swedens hemsida