Leverans till Nya Varberga Centrum

Stadsdelen Varberga ligger i de västra delarna av Örebro (ca 3,5 km från centrum). Området bebyggdes med flerfamiljshus under sextiotalet och det finns idag c:a 1600 lägenheter som ägs av det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder (ÖBO).

ÖBO har startat ett förnyelseprojekt där det skapas ett tryggt, levande och attraktivt Varberga centrum  – för boende, företag och besökare. Projektet drog igång 2021 och förväntas pågå till Q2 2024.

Med start i april 2022 byggs nu ett nytt punkthus där det två nedersta våningarna är avsedda för butiker, restauranger och andra verksamheter. Ovanpå detta byggs det sedan åtta våningar med totalt 30 lägenheter. Då huset är färdigbyggt kommer det omgärdas av ett nytt torg ett ökat antal parkeringsplatser.

I detta projekt har vi på Nybetong förmånen att få leverera helsandwichväggar under hösten och förvintern 2022. Väggarna kommer lämna vår fabrik med färdigmålade väggar och färdigmonterade fönster.

Byggherre: Örebrobostäder AB
Totalentreprenör: Peab Sverige AB
Arkitekt: Sweco Sverige AB
Nybetongs beställare: Prefabbyggarna i Mälardalen AB