Vi levererar till Kristineberg, Vallentuna

Vallentuna är en kommun i tillväxt och i stadsdelen Kristineberg byggs det ett hållbart område i direkt närhet till naturen. Kristineberg ligger strax öster om centrala Vallentuna och kommer fullt utbyggt att rymma ca 1800 lägenheter, flera skolor, äldreboende, torg och lekplatser mm.

Det är NRE Sweden AB som är byggherre för projektet Kristineberg Kv.2 och Prefabsystem har fått uppdraget att uppföra stommen till 194 lägenheter, parkeringsgarage, gemensamhetslokal samt en kommersiell lokal i bottenvåningen.

Vi på Nybetong är glada och stolta över förtroendet att få tillverka och leverera sandwishväggar, halvsandwishväggar, massiva väggar, balkonger, RD-plattor samt pelare och balk. Vi levererar de första prefab-elementen under mars månad 2024.