Pusselbitar på plats!

Den 1 november 2018 blir Jonas Beckman ansvarig för produktionen inom Nybetong. Till sin hjälp har han Leif Eriksson och Fredrik Johansson som får huvudansvar för produktionsplanering respektive inköp och materialflöde.

I fabriken har Håkan Eriksson, Jonathan Nilsson och Jon Pettersson utsetts till förstemän för sina respektive produktionsavsnitt.

Sedan tidigare är David Palm och Robin Östlund förstemän i produktionshall 2 respektive 3.