Rottweilern i Adolfsberg, Örebro

I Adolfsberg, cirka 20 minuter söder om Örebro centrum bygger Consto AB Kvarteret Rottweilern på uppdrag av Lansa. Det blir ett nytt, trivsamt grannkvarter till Lansas område Marsvinet.

Vår leverans av prefabricerade betongelement till projektet startar idag och hösten 2019 finns här 63 välplanerade lägenheter fördelat på två huskroppar, med lägenhetsstorlekar från 33 kvm upp till 73 kvm. Alla lägenheter kommer bli ljusa, öppna och hålla en hög standard i ytskikt och materialval.

Husen kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och hela området kommer ha en grön profil. Som ett exempel kommer husen utrustas med en solcellsanläggning. Inflyttning kommer ske från 1 oktober 2019.