Vi levererar till Adolfsberg centrum

Projektet ”Adolfsberg Centrum” drog igång under sensommaren 2021 och kommer nu fortgå fram till våren 2023. Beställare är In Frigore AB och det är Tida Byggpartner tillsammans med TMK Byggkonsult som är projektledare.

Det byggs 4 huskroppar som totalt kommer rymma 73 lägenheter och 2 verksamhetslokaler. Huskropparna ska dockas emot befintliga ICA Parkhallen som ska hålla sin verksamhet öppen under hela byggtiden. Stommen består av prefabricerade element och fasaden blir av skärmtegel och träpanel.

Vi på Nybetong är glada över att vi under detta projekt kommer leverera innerväggar, ytterväggar, pelare, balkar, loftgångar, RD-plattor & balkonger.